Hits: 78887

Comité WAKE UP!!

"WAKE UP!! Call", de Leden-nieuwsbrief

VPH Callnummer 1 op 6 december 2009
Callnummer 14 op 27 november 2009
Callnummer 13 op 18 november 2009
Callnummer 12 op 6 november 2009
Callnummer 11 op 27 oktober 2009
Callnummer 10 op 6 oktober 2009
Callnummer 9 op 19 september 2009
Callnummer 8 op 13 september 2009
Callnummer 7 op 10 september 2009
Callnummer 6 op 2 september 2009
Callnummer 5 op 28 augustus 2009
Callnummer 4 op 19 augustus 2009
Callnummer 3 op 9 augustus 2009
Callnummer 2 op 29 juli 2009
Callnummer 1 op 18 juli 2009
WAKE UP!! callnr 9
 WAKE UP!! call
 
 
 Callnummer 9 op 19 september 2009
 
Ledenraad LHV 17 september uit fundamentele kritiek op eindbod Klink


Het eindbod van Klink is als zodanig nog niet in stemming gebracht.
Dus noch verworpen, noch aangenomen.

De LHV voorzitter opende de vergadering met het aan- bieden van verontschuldigingen omdat de communicatie met de achterban  over inzet en uitkomsten van de onder-handelingen met Klink in de afgelopen maanden geen schoonheidsprijs verdiende. 
Ieder bestuurslid nam de presentatie van een onderdeel van het eindbod op zich. Die werden vervolgens bedis-cussieerd in de LR. De sfeer in de LR was open en kritisch. Tenslotte werd op voorhand de bonusregeling  op principiĂ«le gronden afgewezen. Huisartsen willen hun voorschrijfgedrag niet laten beĂŻnvloeden door financieel eigenbelang maar ook het principe 'dat er een kunstje moet worden opgevoerd' om het volledige inschrijftarief (praktijkkosstenvergoeding) te kunnen incasseren stuitte op  fundamentele bezwaren. 

Bij alle thema’s (korting inschrijftarief met bonusregeling, vermindering M & I verrichtingen, POH financiering met overheveling naar ketenzorg, niet indexeren inkomensdeel, herhaalreceptuur naar inschrijftarief) werden inhoudelijke bezwaren geformuleerd en voorwaarden gesteld door de LR.

Het bestuur heeft de ruimte gekregen van de LR om verder te overleggen/te onderhandelen met VWS.
 
Het bestuur zal de minister suggesties aan de hand doen hoe hij kan bezuinigen op te dure geneesmiddelen: de ziekenhuizen verbieden nog gratis spĂ©cialitĂ©s voor te schrijven om te voorkomen dat die dan weer later door de huisarts moeten worden omgezet. Het bestuur zal de minister melden dat huisartsen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen nemen bij het voorschrijven van geneesmiddelen

De koppeling van ketenzorg aan de DBC financiering (functionele bekostiging) maakte de meeste tongen los.  De FB werd vrij breed afgewezen als onderdeel van het (door velen ongewenste) marktmodel.
 
Commentaar Stuurgroep Comité WAKE UP!!
 
De stuurgroep van ComitĂ© WAKE UP!! beschouwt het als een positieve uitkomst van de LR dat het eindbod van Klink niet als zodanig is aanvaard en dat de bonusregeling direct is verworpen. Een groot aantal afgevaardigden had grote bezwaren tegen de variabilisering van het inschrijftarief (prestatieloon) en de functionele bekostiging (vermarkting) van de zorg voor chronishe zieken. Dit zijn thema's die ook door CWU en De Vrije Huisarts als belangrijke bezwaren naar voren zijn gebracht.
 
De LHV neemt het nodige risico door een definitief standpunt over het eindbod van Klink opnieuw vooruit te schuiven.
De kans bestaat immers dat Klink zegt: “Het was een eindbod. Niet aanvaard? Dan voer ik mijn eerdere plannen uit om €170 miljoen te bezuinigen op de huisartsen”
Tot verbazing van de Stuurgroep CWU is dit risico door geen van de afgevaardigden als zodanig benoemd. Kennelijk is er een groot vertrouwen dat het LHV bestuur haar kansen op een gunstig resultaat bij voortzetting van de onderhandelingen juist inschat.
 
Een gevaar van de gekozen strategie is, volgens de Stuurgroep van CWU, dat zelfs als het LHV bestuur succesvol zou zijn met het verzilveren van haar intenties, de huisartsen te boek zullen staan als een een beroepsgroep die omwillen van financiĂ«le prikkels bereid is buigzaam om te te gaan met eigen principes en de kernwaarden van het huisartsenvak.
Het is opvallend dat er in de LR geen alternatieve strategieĂ«n zijn besproken en er ook geen 'als dan' scenario aan bod is geweest. Geen van de afgevaardigden heeft ernaar gevraagd. 
 
Het blijft moeilijk te ervaren hoe zeer de agenda letterlijk en figuurlijk bepaald wordt door de minister van VWS. Voor een belangenorganisatie van huisartsen verwacht je toch dat niet Klink’s financiĂ«le zorgen, maar die van de huisartsen centraal staan, naast alle aanslagen op de inhoud van ons vak.
Er is reden genoeg voor.
 
Persbericht LHV doet geen recht aan uitkomsten Ledenraad
 
Tot verbazing van iedereen die de Ledenraad heeft bijgewoond publiceerde de LHV een dag later een persbericht waarin het stelt dat "de huisartsen in principe positief staan ten opzichte van 4 van de 5 onderdelen uit het eindbod van Klink, onder de voorwaarde dat deze onderdelen nader moeten worden uitgewerkt en ingevuld".
De Stuurgroep van CWU is van mening dat deze omschrijving geen recht doet aan de uitkomsten van de LR. Daardoor wordt niet alleen de geloofwaardigheid van het bestuur en van de beroepsgroep ter discussie gesteld maar bovenal verzwakt het de positie van de huisartsen in de onderhandelingen met de minister. 
Bezoek onze site
In deze call:
 
 
LHV Ledenraad 17 september 
 
 
Commentaar Stuurgroep CWU
 
 
Persbericht LHV doet geen recht aan de uitkomst Ledenraad
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en nog geen lid van ComitĂ© WAKE UP!! Meldt u dan aan via onderstaande link:
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en wel lid van Comité WAKE UP!! Stuur deze mail dan door naar een wekbare collega!
 
 
 
CONTACT
 
Wilt u contact met de Stuurgroep van Comité WAKE UP!! ?
 
© dit is een uitgave van ComitĂ©  WAKE UP!! een club van wakkere huisartsen   ©