Hits: 78879

Comité WAKE UP!!

"WAKE UP!! Call", de Leden-nieuwsbrief

VPH Callnummer 1 op 6 december 2009
Callnummer 14 op 27 november 2009
Callnummer 13 op 18 november 2009
Callnummer 12 op 6 november 2009
Callnummer 11 op 27 oktober 2009
Callnummer 10 op 6 oktober 2009
Callnummer 9 op 19 september 2009
Callnummer 8 op 13 september 2009
Callnummer 7 op 10 september 2009
Callnummer 6 op 2 september 2009
Callnummer 5 op 28 augustus 2009
Callnummer 4 op 19 augustus 2009
Callnummer 3 op 9 augustus 2009
Callnummer 2 op 29 juli 2009
Callnummer 1 op 18 juli 2009
WAKE UP!! callnr 7
 WAKE UP!! call
 
 
Callnummer 7 op 10 september 2009
 
LHV bestuur door de bocht ?!
In Medisch Contact nr 36 heeft het LHV bestuur in de rubriek 'Nieuwsreflex' laten optekenen dat zij  de Ledenraad adviseert tot een tegenstem bij de voorstellen van minister Klink voor de financiering van de huisartsenzorg 2010 en 2011.  Het bestuur noemt de voorstellen volstrekt onaanvaardbaar.
De stuurgroep van CWU heeft zich verbaasd over de markante draai die dit het bestuur hierbij maakt ten opzichte van de brief van de voorzitter in juli jl. Toen zag hij immers nog 'kansen' in de voorstellen van Klink.
De grote vraag blijft nu welke maatregelen het LHV bestuur voorstelt als de minister in antwoord op de afwijzing van zijn eindbod besluit tot een korting van 170 miljoen euro? Gaan we de zorg dan budgetteren? Zo ja, hoe?
 
Na het bochtige parcours dat dit bestuur in de afgelopen maanden heeft afgelegd hebben de LHV Leden in onze optiek recht op een heldere en haalbare strategie.
 
Stichting De Vrije Huisarts vraagt om adhesiebetuiging tegen het eindbod van Klink
Het bestuur van Stichting De Vrije Huisarts heeft een open brief gestuurd aan alle huisartsen in Nederland met de oproep om publiekelijk bezwaar te maken tegen het eindbod van minister Klink door het tekenen van een adhesiebetuiging op de site van de stichting.  Al meer dan 600 huisartsen hebben dit inmiddels gedaan. In de open brief worden de financiële gevolgen van het eindbod  nog eens op een rij gezet. U heeft daar vorige week via deze nieuwsbrief al kennis van kunnen nemen. Per normpraktijk houdt DVH rekening met een omzetverlies van ruim 29000 euro als optelsom van alle verschillende maatregelen. 
Het bestuur van Stichting De Vrije Huisarts roept alle huisartsen bovendien op om hun bezwaar kracht bij te zetten door het bezoeken van de vergadering van de LHV Ledenraadvergadering op 17 september a.s. De stuurgroep van Comité WAKE UP!! adviseert u om kennis te nemen van de informatie over de dreigende omzetkortingen en om uw adhesie te betuigen tegen het eindbod via:
 
 
 
EN ATTENDEER UW COLLEGA'S
 
 
 
Wat is het verschil tussen Stichting De Vrije Huisarts en Comité WAKE UP!! ?
Sinds de oprichting  van CWU is ons regelmatig de vraag  voorgelegd wat het verschil is tussen CWU en stichting De Vrije Huisarts. Dat verschil hebben we voor u nog eens helder op papier gezet.
Het belangrijkste onderscheid is dat DVH een stichting is met een bestuur dat formeel geen verantwoording schuldig is. Dat wil het bestuur van DVH ook graag zo houden omdat dit een volstrekt onafhankelijke positie garandeert.
 
Comité WAKE UP!! heeft formeel (nog) geen verenigings-structuur maar wil heel nadrukkelijk spreekbuis zijn van praktijkhoudende huisartsen in Nederland. De activiteiten van CWU zijn dan ook primair op die taak gericht.
 
Met uw donateursschap van DVH steunt u dus een onafhankelijke kritische denktank die zijn waarde in het verleden al dikwijls heeft bewezen. Door u als lid van CWU te melden geeft u aan het mission statement en de activiteiten van CWU te waarderen. Beide kan ook. Graag zelfs!
 
 
Bezoek onze site
In deze call:
 
 
LHV bestuur door de bocht ?! 
 
De Vrije Huisarts vraagt om adhaesiebetuiging tegen eindbod van Klink
 
 
Wat is het verschil tussen De Vrije Huisarts en Comité WAKE UP!! ?
 
 
 
 
 
 
 
Binnenkort:
 
CWU commentaar op uitkomst vergadering LHV Ledenraad dd 17 sept.a.s.
 
 
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en nog geen lid van Comité WAKE UP!! Meldt u dan aan via onderstaande link:
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en wel lid van Comité WAKE UP!! Stuur deze mail dan door naar een wekbare collega!
 
 
 
 
CONTACT
 
Wilt u contact met de Stuurgroep van Comité WAKE UP!! ?
 
© dit is een uitgave van Comité  WAKE UP!! een club van wakkere huisartsen   ©