Hits: 78881

Comité WAKE UP!!

"WAKE UP!! Call", de Leden-nieuwsbrief

VPH Callnummer 1 op 6 december 2009
Callnummer 14 op 27 november 2009
Callnummer 13 op 18 november 2009
Callnummer 12 op 6 november 2009
Callnummer 11 op 27 oktober 2009
Callnummer 10 op 6 oktober 2009
Callnummer 9 op 19 september 2009
Callnummer 8 op 13 september 2009
Callnummer 7 op 10 september 2009
Callnummer 6 op 2 september 2009
Callnummer 5 op 28 augustus 2009
Callnummer 4 op 19 augustus 2009
Callnummer 3 op 9 augustus 2009
Callnummer 2 op 29 juli 2009
Callnummer 1 op 18 juli 2009
Comité WAKE UP!! callnummer 6
 WAKE UP!! call
 
 
Callnummer 6 op 2 september 2009
 
Ledenraadpleging: wakkere huisartsen wijzen het voorlopig akkoord massaal af
132 huisartsen hebben gereageerd op onze oproep om de Ledenraadpleging in te vullen.  
 
Vraag 1  “De korting van € 60 miljoen zoals voorgesteld door minister Klink is voor mij ..…”
 
94% van de respondenten vindt de korting 'niet acceptabel' en 4,5% vindt hem 'gedeeltelijk niet acceptabel' Deze uitkomst is in lijn met de gevoerde discussies in het land. De LHV kan op 17 sept. niet om de afwijzing van het “eindbod” van Klnk heen, volgens CWU.
 
Vraag 2  “Het kunnen terugverdienen van de korting via de gewenste aanpassing van het voorschrijf-gedrag, vind ik principieel …..”
'Niet acceptabel' vindt  96,2  %van de respondenten en
'gedeeltelijk niet acceptabel'  wordt door  1,5 % gevonden.
Wat de meeste huisartsen dwars zit, is dat met deze bonusregeling hun professionele integriteit op het spel wordt gezet.
 
 
Vraag 3   “De gevoerde onderhandelingsstrategie van ‘stille diplomatie’waarbij de leden, tot het moment van no-return’, grotendeels buiten spel hebben gestaan, vind ik …...”
 
De ‘stille diplomatie’ wordt door ruim 91 % (deels) als onacceptabel beoordeeld. Hoewel de voorzitter van de LHV namens het bestuur stelt dat ‘stille diplomatie het meest effectief is’ denken de meeste deelnemers aan de CWU peiling daar anders over.
 
Vraag 4  “Hoeveel contactverrichtingen (tel, consult, visite) kreeg u of uw assistente over de Mexicaanse griep te verwerken op de laatste werdag in uw eigen praktijk? “
 0 – 5                contactverrichtingen        59
5 – 10               contactverrichtingen        56
10 – 15             contactverrichtingen         12
meer dan 15      contactverrichtingen           1
                  
Wat de kosteneffecten zijn voor de praktijkhouders kunt u lezen in het derde item van deze call
 
De Vrije Huisarts berekent omzetverlies 2010 als gevolg voorlopig akkoord
 
Stichting De Vrije Huisarts heeft het voorlopig akkoord tussen VWS en de LHV op onderdelen doorgerekend. De uitkomst is schrikbarend. Ervan uitgaande dat de korting van 60 miljoen niet zal worden inverdiend gaat het om een omzetderving van ruim 29000 euro per normpraktijk.
 
onderdeel Plus 2010 ten opzichte van 2009 Min 2010 ten opzichte van 2009
Korting inschrijftarief
€ 60 miljoen
min € 8.703
Niet indexeren min € 4.932
Herhaalreceptuur in het inschrijftarief min € 4.395
Financiering Ketenzorg budgetneutraal budgetneutraal
M & I-tarieven min € 2.138
POH-S financiering min €12.599
ANW-honorering plus € 3.700
Subtotalen plus en min plus € 3.700 min € 32.767
Totaal 2010 min € 29.067
 
Een gedegen en gedetailleerde onderbouwing van deze cijfers vindt u via de volgende link:
 
 
 
 
Mexicaanse griep forse kostenpost voor huisartsen praktijkhouders
Uit de CWU Ledenraadpleging blijkt dat huisartsenpraktijken in Nederland gemiddeld 5-10 keer per dag worden benaderd met een vraag over de Mexicaanse griep. Uitgaande van 4 telefonische consulten in combinatie met 2 consulten of 1 visite levert dit voor de in het totaal bijna 7000 praktijkhouders in ons land een kostenpost op van ruim 2 miljoen euro per week. De extra belasting tijdens ANW -diensten is daarbij niet meegeteld.
Dit heeft de Stuurgroep van Comite WAKE UP!! berekend volgens de activity based costing methode. 
 
Jos Ridderbeks meldt zich aan als 500e lid van Comité WAKE UP!!
Vorige week heeft Jos Ridderbeks, sinds 2003 huisarts in Ulestraten zich aangemeld als 500e lid van CWU.
Op de vraag wat voor hem de aanleiding is geweest om lid te worden, zegt hij: "ik maak me zorgen over de randvoorwaarden van ons vak. Met name ook de financiering ervan. Ik wordt moe van alle veranderingen die wij in de afgelopen jaren te verwerken hebben gekregen. Dat maakt dat ik mij erg verwant voel met het gedachtengoed van Comité WAKE UP!!"
 
Er is inmiddels een bos bloemen op weg naar Ulestraten.
Bezoek onze site
In deze call:
 
 
Uitkomsten Ledenraadpleging
 
 
De Vrije Huisarts berekent  het omzetverlies 2010 als gevolg voorlopig akkoord
 
 
 
Mexicaanse griep forse kostenpost voor huisartsen praktijkhouders.
 
 
Jos Ridderbeks 500e lid van Comité WAKE UP!!
 
 
 
 
 
Binnenkort:
 
 
Wat is het verschil tussen De Vrije Huisarts en Comité WAKE UP!!


 
 
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en nog geen lid van Comité WAKE UP!! Meldt u dan aan via onderstaande link:
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en wel lid van Comité WAKE UP!! Stuur deze mail dan door naar een wekbare collega!
 
 
 
 
CONTACT
 
Wilt u contact met de Stuurgroep van Comité WAKE UP!! ?
 
© dit is een uitgave van Comité  WAKE UP!! een club van wakkere huisartsen   ©