Hits: 78877

Comité WAKE UP!!

"WAKE UP!! Call", de Leden-nieuwsbrief

VPH Callnummer 1 op 6 december 2009
Callnummer 14 op 27 november 2009
Callnummer 13 op 18 november 2009
Callnummer 12 op 6 november 2009
Callnummer 11 op 27 oktober 2009
Callnummer 10 op 6 oktober 2009
Callnummer 9 op 19 september 2009
Callnummer 8 op 13 september 2009
Callnummer 7 op 10 september 2009
Callnummer 6 op 2 september 2009
Callnummer 5 op 28 augustus 2009
Callnummer 4 op 19 augustus 2009
Callnummer 3 op 9 augustus 2009
Callnummer 2 op 29 juli 2009
Callnummer 1 op 18 juli 2009
WAKE UP!! call nummer 4
 WAKE UP!! call
 
 
Callnummer 4 op 19 augustus 2009
 
Oroep eerste CWU ledenraadpleging
Zoals we in een eerdere WAKE UP!! call hebben aangekondigd willen we graag uw mening weten over de 'hot issues' van dit moment. We hebben daarvoor een  soort poll op onze CWU site gezet. 
In deze eerste ledenraadpleging vragen wij uw mening over de door Klink opgelegde korting van 60 miljoen en het inverdienen daarvan door aanpassing van uw voorschrijfgedrag. Verder stellen wij een vraag naar uw oordeel over de stijl van onderhandelen van de LHV . Daarnaast willen wij graag weten hoe uw praktijk wordt belast door vragen over de Mexicaanse griep U vindt de ledenraadpleging op de  CWU site via onderstaande link.
Spelregels: U kunt uw stem uitbrengen  tot maandag 31 augustus.Een wachtwoord is vereist. Stemmen kan maar één keer. 
 
 
Commentaar op voorlopig akkoord vanuit de Kring Zwolle Flevoland
De Kring Zwolle-Flevoland heeft het bestuur van de LHV een indringend en uitgebreid commentaar gestuurd met betrekking tot het voorlopig akkoord.  Uit de brief spreekt grote zorg over de door Klink opgelegde bezuinigingen en de consequenties daarvan voor de toekomst van de huisartsenzorg. De invoering van functionele bekostiging gekoppeld aan drie nieuwe DBC's, zoals de minister wil, is volgens de Zwollenaren een heilloze weg die leidt tot veel administratieve rompslomp. Men is voorstander van het Rijnlandse model waarbij de professional de regie voert over de te leveren zorg. In een aanvullend Manifest geven de Kringbestuurders en regionale leden aan waar ze voor staan.
De Stuurgroep heeft de beide stukken als discussiebijdragen met toestemming van de auteurs op de site gezet. Warm aanbevolen!
 
 
 
CWU blijft snel groeien
In de afgelopen weken hebben zich meer dan 50 nieuwe leden aangemeld bij Comité WAKE UP!!  Het doornemen van de ledenlijst op de site begint een hele klus te worden. De stuurgroep is daar blij mee want pas als een substantieel deel van de praktijkhoudende huisartsen in Nederland onze initiatieven steunt  is het mogelijk om effectieve strategiën in te zetten.
Bent u een nieuw lid? Geef u zelf een stem in ons Comité door een wachtwoord aan te vragen.
 
 
 
Voorstellen: Hans Nobel 
Hans Nobel heeft sinds 1984 samen met zijn partner een duopraktijk in Alphen aan de Rijn.
Hans is in huisartsenland geen onbekende. Hij is bestuurslid van De Vrije Huisarts en heeft in 2005 samen met Niek Leloup, Hans Itjeshorst en Bert Potemans de  ELHA opgericht.
 
Hij was een gemotiveerde activist in het door Bas Vos in het leven geroepen LACH (Landelijke Actie Comité Huisartsen). “Een zeer leerzame en vruchtbare periode met roerganger Bas Vos: voor niemand bang, zelf huisarts geweest, hij kende de kracht en de zwakte van de beroepsgroep. Speelde het spel soms keihard. Onze omzetstijging in 2006 is vooral bereikt door zijn sluwe onverzettelijkheid als ervaren onderhandelaar en ondernemer.”
 
In december 2008 was Hans Nobel één van de initiatiefnemers en coördinatoren van de NZa Projectgroep die namens tientallen huisartsen aantoonde  dat het NZa Kostenonderzoek ondeugdelijk is uitgevoerd. 
 
“Ons prachtige vak verdient sterkere belangenbehartigers en politiek slimmere bestuurders die in openheid communiceren met hun achterban. Door beter te luisteren naar Barbara Starfield en de Gezondheidsraad, kunnen onnodige gezondheidsschade en zorgkosten worden voorkomen. 
 
 

 Door werkelijk te investeren in de huisarts, door aan te sluiten bij de kernwaarden van ons vak. Door ons als professionals te vragen hoe goede medische zorg voor de burgers in stand is te houden. Huisartsen zijn daarvoor toegerust en nog steeds gemotiveerd. Maar dat zal eindigen indien huisartsenzorg tot handelswaar verwordt”.

Bezoek onze site
In deze call:
 
 
Oproep eerste CWU ledenraadpleging
 
 
 
Kring Zwolle- Flevoland schrijft indringend commentaar op voorlopig akkoord
 
 
 
CWU groeit snel !
 
 
Wie is Hans Nobel ?
 
Binnenkort:
 
 
Uitkomsten van de eerste CWU poll


 
 
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en nog geen lid van Comité WAKE UP!! Meldt u dan aan via onderstaande link:
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en wel lid van Comité WAKE UP!! Stuur deze mail dan door naar een wekbare collega!
 
 
 
 
CONTACT
 
Wilt u contact met de stuurgroep van Comité WAKE UP!! ?
 
© dit is een uitgave van Comité  WAKE UP!! een club van wakkere huisartsen   ©