Hits: 78880

Comité WAKE UP!!

"WAKE UP!! Call", de Leden-nieuwsbrief

VPH Callnummer 1 op 6 december 2009
Callnummer 14 op 27 november 2009
Callnummer 13 op 18 november 2009
Callnummer 12 op 6 november 2009
Callnummer 11 op 27 oktober 2009
Callnummer 10 op 6 oktober 2009
Callnummer 9 op 19 september 2009
Callnummer 8 op 13 september 2009
Callnummer 7 op 10 september 2009
Callnummer 6 op 2 september 2009
Callnummer 5 op 28 augustus 2009
Callnummer 4 op 19 augustus 2009
Callnummer 3 op 9 augustus 2009
Callnummer 2 op 29 juli 2009
Callnummer 1 op 18 juli 2009
Comité WAKE UP!! callnummer 3
 WAKE UP!! call
 
 
Callnummer 3 op 9 augustus 2009
 
Resultaat CWU meetweek mei 2009
Van 10 tot 17 mei jl. heeft ComitĂ© WAKE UP!! een meetweek georganiseerd waaraan door 54 wakkere  huisartsen is deelgenomen. Het doel van de meetweek was om vast te stellen hoeveel uur per week een praktijkhouder in de weer is met het runnen van zijn/haar praktijk. De meetweek heeft een schat aan gegevens opgeleverd.
Bij de verwerking  van de gegevens hebben we gekozen voor een systematiek waarbij alle uitkomsten zijn herleid tot een uitkomst per normpraktijk. Bijvoorbeeld: als iemand 60 uur per week werkt in een praktijk van 3050 patienten levert dit ruim 45 uur per normpraktijk als uitkomst op.
Bovendien hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een aantal andere belangrijke vragen te stellen die inzicht geven in het kostenniveau van de betreffende huisartsen. Binnen enkele weken volgt een uitgebreid verslag. We willen u nu vast een korte samenvatting geven van de resultaten. De hier gepresenteerde uitkomsten worden steeds afgezet tegen de NZa norm die richtsnoer is voor het vaststellen van onze tarieven.
 
Aantal gewerkte uren per normpraktijk per week exclusief diensten
 
55,78 uur (NZa norm 45 uur)
 
Praktijkoppervalk per normpraktijk 
 
102,99 m2  (NZa norm 80 m2)
 
Aantal  FTE doktersassistente per normpraktijk
 
1,13 FTE  (NZa norm 1,0)
 
Zoals u ziet presteren huisartsen in alle opzichten ruim boven de norm. Ze werken meer uren dan wordt verondersteld en maken daarbij ook meer kosten dan  zij vergoed krijgen. Er lijkt ons geen enkele rechtvaardiging te bestaan voor een korting van 60 miljoen.......
 
 
CWU groeit snel !
In de afgelopen weken hebben zich meer dan 50 nieuwe leden aangemeld bij ComitĂ© WAKE UP!!  Het doornemen van de ledenlijst op de site begint een hele klus te worden. De stuurgroep is daar blij mee want pas als een substantieel deel van de praktijkhoudende huisartsen in Nederland onze initiatieven steunt  is het mogelijk om effectieve strategiĂ«n in te zetten.
Bent u een nieuw lid? Geef u zelf een stem in ons Comité door een wachtwoord aan te vragen.
 
 
 
Voorstellen: Annelies Leloup 
Annelies Leloup (53)  is sinds 1992 huisarts in Amster-dam. Voor zij begon aan de huisartsenopleiding heeft zij twee jaar gewerkt als coördinator van het ALCO-schap (vaardigheden anamnese en lichamelijk onderzoek) aan de UvA. Haar opleiding deed zij in de Pijp in Amsterdam waar zij nu een eigen praktijk heeft.  Annelies ziet zich zelf dan ook als een echte stadsdokter.
 
Wat motiveerde haar om zich in te zetten voor CWU? 
Annelies: "De laatste jaren zijn wij steeds meer geconfronteerd met allerlei veranderingen en hebben we het steeds drukker gekregen met organisatie en administratie. Het is niet leuk, kost ongemerkt meer energie dan wij denken en gaat ten koste van werkplezier van ons en onze assistentes. 

De onderwaardering voor wat wij als huisarts doen.

Door de ontwikkeling van steeds meer DBC’s en de waardering daarvoor, lijkt het dat het werk dat ik tot op heden deed ondergeschikt en minder belangrijk is. Voor mij blijft de essentie dat ik generalist ben. De anamnese, het verhaal achter de klacht etc. en dan de juiste keuzes maken hoe verder blijft voor mij de essentie.
 
Dat is niet het managen van verschillende poli’s (ketenzorg) binnen mijn praktijk. Natuurlijk mag elke huisarts een keuze maken en zich ergens in specialiseren maar het moet niet zo zijn dat ons van bovenaf opgelegd wordt allerlei ketenzorg te starten omdat er geen waardering meer is voor wat wij tot op heden prima doen.
Bezoek onze site
In deze call:
 
 
Resltaat CWU meetweek mei 2009
 
 
CWU groeit snel !
 
 
Wie is Annelies Leloup ?
 
Binnenkort:
 
 
Aankondiging van de eerste CWU poll


 
 
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en nog geen lid van ComitĂ© WAKE UP!! Meldt u dan aan via onderstaande link:
 
 
Bent u een WAKKERE huisarts en wel lid van Comité WAKE UP!! Stuur deze mail dan door naar een wekbare collega!
 
 
 
 
CONTACT
 
Wilt u contact met de stuurgreop van Comite WAKE UP!! ?
 
© dit is een uitgave van ComitĂ©  WAKE UP!! een club van wakkere huisartsen   ©